Auto-PMS

Otomatik Üretim Takip Sistemi ile yapabilecekleriniz

 • %100 doğru üretim verisine ulaşırsınız.
 • Anlık ve geçmişe dönük verilere ulaşırsınız.
 • Anlık ve geçmişe dönük performans analizi yapabilirsiniz.
 • Anlık ve geçmişe dönük Toplam ve Kısmi Verimlilik hesabı yapabilirsiniz.
 • Makine, Ürün, Vardiya bazında duruş istatistikleri alabilirsiniz.
 • Çevrim süresi analizleri yapabilirsiniz.
 • Planlı, Plansız duruş, Hız kaybı, Küçük duruş kayıtlarını oluşturabilirsiniz.
 • Gerçek Zamanlı olarak, Planlanan-Gerçekleşen analizi yapabilirsiniz.
 • Makine bazlı enerji sarfiyatlarını gözlemleyebilirsiniz.
 • Makine sıcaklık, basınç vs. değerlerini gözlemleyebilirsiniz.

Otomatik Üretim Takip Sisteminin Faydaları

 • Üretim takibinde insan faktörünü devre dışı bırakarak maliyetlerinizi hatırı sayılır oranda azaltırsınız.
 • İşletmenizdeki bir iş kolu tamamen ortadan kalkar ve kaynaklarınızı daha verimli kullanırsınız.
 • İnsan kaynaklı gecikme ve hatalar ortadan kalkar.
 • Çalışanlarınız asıl görevleriyle ilgilenir ve daha fazla verim alırsınız.
 • Üretilen miktarlardan emin olur ve doğru planlama yaparsınız.
 • Üretim verilerini anlık olarak görür ve olası aksaklıklara karşı önlem alırsınız.
 • Üretimden veri toplamanın doğruluğunu ve hızını geliştirir.
 • Üretkenlik kaybının gerçek nedenlerini belirlemenizi sağlar.
 • Doğru ve canlı veriler sunarak gelişmiş planlama sistemlerinin etkinliğine katkıda bulunur.

Neden Auto-PMS?

 • Auto-PMS donanımı, piyasadan çok kolay temin edilebilecek teçhizatlardan oluşur.
 • Auto-PMS,her işletmenin sadece kendi ihtiyacına göre tasarlanır.
 • Auto-PMS, mevcut sistemler ile tam entegre edilebilir.
 • Auto-PMS ile sadece kullanacağınız donanım ve özelliklerin bedelini ödersiniz.
 • Auto- PMS ile yeni ihtiyaçlar mevcut sisteme kolaylıkla yüklenebilir.
 • Auto-PMS yazılımının ilk kurulum maliyeti alternatiflerine göre daha düşüktür.

Auto-PMS, İnsan müdahalesi olmadan verilerin toplanmasını, üretim verilerinin takibinin ve analizinin anlık, günlük, vardiya bazlı veya talep edilen herhangi bir zaman dilimi için yapılmasını sağlar. Auto – PMS paket bir yazılım olmayıp, her işletmenin sadece kendi ihtiyacına özel olarak geliştirilebilen, gereksiz özelliklerden arındırılmış, karmaşık olmayan, değişen ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayan, limitsiz geliştirme imkanı olan, mevcut sistem ile entegre olabilen bir yazılımdır. Auto – PMS de kullanılan donanım, piyasadan çok kolay temin edilebilecek teçhizatlardan oluşmaktadır.

Üretim miktarı, üretim süresi, kayıp ve fireler, duruşlar ve duruş sebepleri, arızalar ve arıza sebepleri gibi üretim verilerinin insan müdahalesi olmadan direkt makine üzerinden okunması ve bu verilerin her işletmenin uygun gördüğü şekilde işlenmesi, verimlilik ve işletmenin üretim planlaması için kritik öneme sahiptir. Talep edilen verilerin Makine üzerinden sağlanıp sağlanamayacağı kontrol edilerek verilerin nasıl toplanacağına karar verilir. Öncelikle makine üzerinde kontrol işlemini sağlayan PLC veya buna benzer bir kontrol cihazı mevcut ise bu cihaz üzerinden, kontrol cihazı mevcut değil ise , makine üzerinde bu verinin alınmasını sağlayacak sensör/ algılayıcı gibi sinyal üreten bir donanım üzerinden, bu donanım da mevcut değil ise makine üzerine talep edilen verinin üretilmesini sağlayacak sensör /algılayıcı ve kontrol cihazı gibi donanımların montajı gibi yöntemler ile veriler üretilmektedir.

Verilerin doğru olarak toplanması ve işlenmesi sonrası Auto-PMS yazılımı, yine insan müdahalesi olmadan işletmenin kullandığı herhangi bir yazılım içine talep edilen verileri aktarabilmektedir.

Talep edilen verilerin sağlanması için gerekli bütün işlemler, projelendirme, simülasyon ve devreye alma BorAysofT teknik ekibi tarafından yapılmaktadır. Veriler simülasyon üzerinde kabul edilmiş ve onaylanmış son hali ile birebir aynı olacak şekilde sunulur.

Auto-PMS yazılımı toplanmış verinin mümkün olan bütün kombinasyonları ile işlenebilir ve yönetim panelinde görselleştirilebilir. Bütün bu işlemler toplanan ve işlenen verinin raporlama adımları için de aynı şekilde yürütülür. Raporlar saatlik, vardiya bazlı, günlük, haftalık veya aylık olacak şekilde sunulabilir.

Auto-PMS ile gerekli yerlere gerekli teçhizatlar bağlanarak, ne kadar kaynak kullanıldığının analizi de yine anlık, günlük, vardiya bazlı veya talep edilen herhangi bir zaman dilimi için yapılabilir. Bu analiz sonuçları yine talep edildiği şekilde raporlanabilir.

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by BorAysofT